Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ
Zmień bibliotekę

Wyszukujesz frazę "" Język polski - nauczanie"" wg kryterium: Temat


Tytuł :
Uwarunkowania osiągnięć uczniów z języka polskiego : materiały ogólnopolskich badań osiągnięć uczniów, nauczycieli i szkół
Autorzy :
Klimińska, Małgorzata
Rok wydania :
1990
Wydawca :
Warszawa : Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Temat :
Język polski - nauczanie
Współtwórcy :
Patrzałek, Tadeusz (1936- ). Redaktor
Centrum Doskonalenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego (Warszawa). pbl
Uwagi :
Oznaczono jako t. 10. Materiały ogólnopolskich badań osiągnięć uczniów, nauczycieli i szkół [1981-1986]
[Centralny program badań podstawowych nr 0817 pt. Funkcjonowanie i kierunki rozwoju systemu oświaty i wychowania w Polsce. Grupa tematyczna II B : Ogólnopolskie badania osiągnięć uczniów, nauczycieli i szkół]
Książka
Tytuł :
Wymiary szkolnej edukacji polonistycznej
Autorzy :
Uniwersytet Zielonogórski (Zielona Góra)
Rok wydania :
2005
Wydawca :
Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego
Temat :
Język polski - nauczanie
Współtwórcy :
Amborska-Głowacka, Dorota. Redaktor
Jabłoński, Romuald Marek (1956- ). Redaktor
Uwagi :
Publ. dedykowana prof. Marianowi Sinicy z okazji 65. rocznicy urodzin
Wykaz prac M. Sinicy z l. 1973-2004 s. 15-21
Książka
Tytuł :
Lekcje myślenia (obywatelskiego) : edukacja polonistyczna wobec współczesnego świata
Autorzy :
Koc, Krzysztof
Rok wydania :
2018
Wydawca :
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Temat :
Język polski - nauczanie
Wydanie :
Wydanie I
Seria :
Seria Filologia Polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8179 ; nr 206
Współtwórcy :
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Wydawnictwo Naukowe. wydawca, nakładca (publisher) - osoba lub organizacja odpowiadająca za całość procedu wydawniczo-produkcyjnego
Uwagi :
Publikacja dofinasowana przez Rektora Uniwesytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM
Streszczenie w języku angielskim
Bibliografia na stronach 262-271. Indeks
Książka
Tytuł :
Język Polski [czasopismo] : materiały metodyczne dla nauczycieli klas I-IV
Rok wydania :
1971-1977
Wydawca :
Kielce : Zarząd Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego
Temat :
Język polski - nauczanie
Współtwórcy :
Pojawska, Karolina. Redaktor
Tytuł następny :
Nauczanie Początkowe ; 0239-7579
Tytuł poprzedni :
Biuletyn Zarządu Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego Wydział Pedagogiczny w Kielcach
Uwagi :
Stanowi częściowo kontynuację: Biuletyn Zarządu Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego Wydział Pedagogiczny w Kielcach. Język Polski ; 1958-1971
Kontynuowany przez: Nauczanie Początkowe ; 1977- ; ISSN 0239-7579
Wydawnictwo ciągłe
Tytuł :
Język Polski [czasopismo] : materiały metodyczne dla nauczycieli klas V-VIII
Rok wydania :
1971-1978
Wydawca :
Kielce : Związek Nauczycielstwa Polskiego, Zarząd Okręgu
Temat :
Język polski - nauczanie
Współtwórcy :
Pojawska, Karolina. Redaktor
Tytuł następny :
Język Polski w Szkole ; 0239-3468
Tytuł poprzedni :
Biuletyn Zarządu Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego Wydział Pedagogiczny w Kielcach
Uwagi :
Stanowi częściowo kontynuację: Biuletyn Zarządu Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego Wydział Pedagogiczny w Kielcach. Język Polski ; 1958-1971
Kontynuowany przez: Język Polski w Szkole : materiały metodyczne dla nauczycieli klas IV - VIII ; 1980-1999
Wydawnictwo ciągłe
Tytuł :
Język Polski w Liceum [czasopismo]
Rok wydania :
2001-2017
Wydawca :
Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP
Temat :
Język polski - nauczanie
Współtwórcy :
Rurawski, Józef (1930- ). Redaktor
Tytuł następny :
Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej ; 2544-2643
Tytuł poprzedni :
Język Polski w Szkole Średniej ; 0860-4444
Uwagi :
Stanowi częściowo kontynuację: Język Polski w Szkole Średniej ; R. 15 (rok szkol. 2000/2001) ; ISSN 0860-4444
Wydawnictwo ciągłe
Tytuł :
Język Polski w Szkole - Gimnazjum [czasopismo]
Rok wydania :
1999-2001
Wydawca :
Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP
Temat :
Język polski - nauczanie
Współtwórcy :
Myrdzik, Barbara (1940- ). Redaktor
Tytuł następny :
Język Polski w Gimnazjum ; 1642-8730
Tytuł poprzedni :
Język Polski w Szkole ; 0239-3468
Uwagi :
Stanowi częściowo kontynuację: Język Polski w Szkole ; 1980-1999 ; ISSN 0239-3468
Częściowo kontynuowany przez: Język Polski w Gimnazjum ; 2001/2002- ; ISSN 1642-8730
Wydawnictwo ciągłe
Tytuł :
Język Polski w Szkole [czasopismo] : materiały metodyczne dla nauczycieli języka polskiego w klasach IV-VIII
Rok wydania :
1980-1999
Wydawca :
Kielce : Związek Nauczycielstwa Polskiego
Temat :
Język polski - nauczanie
Współwydane :
Współwyd. od roku szk. 1983/84 jako ostatni nr każdego rocz. z podwójną numeracją tyt. głównego i dodatku: Metodyczna Biblioteczka Polonisty
Współtwórcy :
Pojawska, Karolina. Redaktor
Tytuł następny :
Język Polski w Szkole dla Klas IV-VI ; 1508-4051
Język Polski w Szkole - Gimnazjum ; 1508-406X
Tytuł poprzedni :
Biuletyn Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Kadr Oświatowych w Sandomierzu
Język Polski:materiały metodyczne dla nauczycieli klas V-VII
Uwagi :
Dwumies., 1985/86 - 1989/99
Stanowi kontynuację: Język Polski. Materiały Metodyczne dla Nauczycieli Klas V-VIII
Podzielił się na: Język Polski w Szkole dla Klas IV-VI ; R. 1, nr 1(1999/2000) ; ISSN 1508-4051 i Język Polski w Szkole - Gimnazjum ; R. 1, nr 1 (1999/2000) ; ISSN 1508-406X
Wydawnictwo ciągłe
Tytuł :
Język Polski w Szkole dla Klas IV-VI [czasopismo]
Rok wydania :
1999-2001
Wydawca :
Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP
Temat :
Język polski - nauczanie
Współtwórcy :
Myrdzik, Barbara (1940- ). Redaktor
Tytuł następny :
Język Polski w Szkole IV-VI ; 1642-8749
Tytuł poprzedni :
Język Polski w Szkole ; 0239-3468
Uwagi :
Stanowi częściowo kontynuację: Język Polski w Szkole ; 1980-1999 ; ISSN 0239-3468
Kontynuowany przez: Język Polski w Szkole IV-VI ; 2001/2002- ; ISSN 1642-8749
Wydawnictwo ciągłe
Tytuł :
Język Polski w Szkole IV-VI [czasopismo]
Rok wydania :
2001-2017
Wydawca :
Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP
Temat :
Język polski - nauczanie
Współtwórcy :
Rurawski, Józef (1930- ). Redaktor
Tytuł następny :
Język Polski w Szkole Podstawowej ; 2544-2635
Tytuł poprzedni :
Język Polski w Szkole dla Klas IV-VI ; 1508-4051
Uwagi :
Stanowi kontynuację: Język Polski w Szkole dla Klas IV-VI ; 1999-2000 ; ISSN 1508-4051
Wydawnictwo ciągłe
Tytuł :
Nowa Polszczyzna [czasopismo] : dwumiesięcznik dla nauczycieli języka polskiego
Rok wydania :
1997
Wydawca :
Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne
Temat :
Język polski - nauczanie
Współtwórcy :
Kłakówna, Zofia Agnieszka (1951- ). Redaktor
Wydawnictwo Edukacyjne. pbl
Uwagi :
Dwumies.- Nie ukazuje się w lipcu i sierpniu
Dodatek samoistny: Wykrzyknik ! : pismo dla dzieci i młodzieży (do nr 2-5)
Stanowi kontynuację: Polszczyzna ; 1997, nr 1 ; ISSN 1427-9363
Wydawnictwo ciągłe
Tytuł :
Polonistyka : czasopismo dla nauczycieli
Autorzy :
Polska. Ministerstwo Oświaty (1944-1950)
Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. Oddział (Łódź)
Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza
Polska. Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Polska. Ministerstwo Oświaty i Wychowania
Polska. Ministerstwo Edukacji Narodowej (1987-2001)
Rok wydania :
1948-
Wydawca :
Warszawa ; Łódź : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych
Temat :
Język polski - nauczanie
Współtwórcy :
Jakubowski, Jan Zygmunt (1909-1975). Redaktor
Frycie, Stanisław (1933-2013). Redaktor
Chrząstowska, Bożena (1929-2020 ). Redaktor
Przybył, Anna. Redaktor
Kasprzycka, Alicja. Redaktor
Żmuda, Edyta. Redaktor
Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych. wydawca, nakładca
Uwagi :
W 1957-1967, 1974-1998 i R. 53, nr 7 (2000)-R. 56, nr 9 (2003) też / Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza
Od nr 2=6(1949)- 5(1952) przy współpracy Instytutu Badań Literackich
Od 1953 podtyt.: czasopismo dla nauczycieli : [organ Ministerstwa Oświaty]
Od R. 52 (1999) do R. 53, nr 6 (2000) bez podtyt. i inst. sprawczej
W 1967 podtyt.: czasopismo dla nauczycieli: [wydawnictwo Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego]
Od 1968 podtyt.: czasopismo dla nauczycieli wydawane przy współpracy Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
Od 1974 podtyt.: miesięcznik Ministerstwa Edukacji Narodowej
Od R. 54, nr 7 (2000) podtyt.: czasopismo dla nauczycieli
Od nr 2 = 6 (1949)-nr 5 (1952) przy współpracy Instytutu Badań Literackich
Od 1976 redaktor naczelny Stanisław Frycie
Od nr 7 (1991) redaktor naczelny Alicja Kasprzycka
Od nr 8 (1991) redaktor naczelny Bożena Chrząstowska
Od R. 68[!], nr 4 [i.e. 1] (2015) redaktor naczelna Anna Przybył, od nr 2 redaktor naczelna Edyta Żmuda
Od 2012 format 29 cm
Częste zmiany wydawców
Od 1951 miejsce wydania: Warszawa
Od 1953 podtytuł: czasopismo dla nauczycieli : organ Ministerstwa Oświaty
W 1967 podtytuł: czasopismo dla nauczycieli: wydawnictwo Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Od 1968 podtytuł: czasopismo dla nauczycieli wydawane przy współpracy Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
Od 1974 podtytuł: dwumiesięcznik Ministerstwa Oświaty i Wychowania
Od 1988 podtytuł: miesięcznik Ministerstwa Edukacji Narodowej
Od R. 52 (1999) do R. 53, nr 6 (2000) bez podtytułu i instytucji sprawczej
Od R. 54, nr 7 (2000) podtytuł: czasopismo dla nauczycieli
Od R. 68, nr 10 (2014) wydawca: Poznań : Forum Media Polska
Nie ukazuje się w lipcu i sierpniu
Wydawnictwo ciągłe
Tytuł :
Biuletyn Zarządu Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego Wydział Pedagogiczny w Kielcach [czasopismo] : Język Polski
Rok wydania :
1958-1971
Wydawca :
Sandomierz : Kielce : Zarząd Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego
Temat :
Język polski - nauczanie
Współtwórcy :
Pojawska, Karolina. Redaktor
Tytuł następny :
Język Polski
Język Polski
Tytuł poprzedni :
Biuletyn Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Kadr Oświatowych w Sandomierzu
Uwagi :
Dwumies., 1960-
Od 1964 przejmuje tematykę "Metodycznej Biblioteczki Biuletynu": "Analiza Materiału Programowego z Języka Polskiego w Klasach V-VII" oraz "Rozkładu Materiału Nauczania Języka Polskiego w Klasach I-IV"
Podzielił się na: Język Polski. Materiały Metodyczne dla Nauczycieli Klas I-IV ; 1971-1977 i Język Polski. Materiały Metodyczne dla Nauczycieli Klas V-VIII ; 1971-1978
Wydawnictwo ciągłe
Tytuł :
Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej [czasopismo] : zeszyty kieleckie
Rok wydania :
2017-
Wydawca :
Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP
Temat :
Język polski - nauczanie
Współtwórcy :
Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP. wydawca, nakładca
Tytuł poprzedni :
Język Polski w Liceum ; 1642-8757
Język Polski w Liceum ; R. 16 (2001/2002) - R. 18=62 (2016/2017) ; 1642-8757
Uwagi :
Stanowi częściowo kontynuację: Język Polski w Liceum ; 2001-2017 ; ISNN 1642-8757
Wydawnictwo ciągłe

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies